Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm

Home || Archive || Locations

 

Hang Khải Huyền (The cave of the Apocalypse)

Hien Quang - November 20, 2010

 

Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su. 10 Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn (Kh 1, 9-10)

Đảo Patmos có hình dáng như con cá ngựa ở vùng biển Địa Trung Hải,

gần vùng đất của Thổ nhỉ kỳ, nhưng thuộc về Hy Lạp

Hải cảng Skala của đảo Patmos đang đợi du khách cập bến


Trên đảo có Hang Khải Huyền (the cave of the Apocalypse)

được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Hang này được Kytô Giáo tin là nơi Thánh Gioan nhận mạc khải qua lời nói của Thiên Chúa và đọc lại cho môn đệ Prohorus viết thành sách Khải huyền – quyển sau cùng của Kinh Thánh. Chú ý ngay chính giữa hình trên nơi có khoảng rào nhỏ là hốc đá nơi Thánh Gioan tựa đầu và tay khi nằm ngủ.

Chỉ có một người sống trong Tu Viện này: Linh Mục Chính Thống Giáo đang ban phép lành cho người hành hương

Thánh Gioan đã sống tại hang này trong thời gian lưu đày do lệnh của Hoàng Đế Domitian khoảng năm 95 AD.

Tương truyền cho rằng giọng nói của Thiên Chúa phát qua một lổ nhỏ trong hang động và tạo nên vết nứt chia trần đá làm ba ngày nay vẫn còn nhìn thấy (ngay trên khoảng rào nhỏ).Hang Khải Huyền dài 6.6m và rộng 5.5m – chung quanh là tu viện. Có thể bấm vào đây xem hình 360 độ.

Cửa vào Tu viện và Hang Khải Huyền

Bức tranh trên cổng vào diễn tả cảnh Thánh Gioan đang đọc những điều được mặc khải cho môn đệ ghi chép lại


Lối rẽ bên trái dẫn đến Hang Khải Huyền

Tu Viện bao chung quanh hang


Tháp chuông nhỏ bên góc Tu Viện

Cổng vào Hang Khải Huyền

Holy Cave Of The Apocalypse: I was on the island of Patmos (Apoc Chap A, 9)

Nghệ nhân và đồ lưu niệm trên đường vào Tu Viện

Du khách đợi vào bên trong Tu Viện

Một nhóm hành hương đang dâng lễ bên ngoài Tu Viện

Hàng quán bên đường

Trên đảo Patmos còn một địa điểm thu hút khách hành hương khác: Tu Viện Thánh Gioan nằm trên đỉnh đồi (trong hình bên tay phải).

Cận ảnh Tu Viện Thánh Gioan


Hien Quang


 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.