40 giây thôi! only 40 seconds!
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Assumption

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...

Tải hình khổ lớn

save to your computer: right click on picture - Save Image As...

download full size

Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~God Bless You~~~~~~~